Haberler

Anasayfa / Dernek / Haberler

4. Elektrikli Araçlar ve Akıllı Şehirler Çalıştayı

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE AKILLI ŞEHİRLER ÇALIŞTAY SERİSİ – IV: E-MOBİLİTE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SERTİFİKALANDIRMA

15 KASIM 2023

EPDK Konferans Salonu, Ankara

Akıllı şehirler veri-teknoloji-yöntem birlikteliğinden faydalanılarak veya bu birliktelikleri kullanarak; yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, güvenlik, verimlilik, yönetilebilirlik gibi kavramlar çerçevesinde yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen şehirlerdir. Ancak akıllı şehirlerin kurulması ve yönetilmesi içerisinde pek çok potansiyel problemleri de barındırmaktadır. Veri mahremiyeti ve güvenliğinin sağlanamaması, yatırım maliyetleri ve bakım giderlerin,n sürekli artması, hukuki düzenlemelerin arkada kalması, çevresel etkiler, toplumun beklenen dijital okur-yazarlık seviyesinde olmaması, toplumsal bilinç oluşturamama, veri temelli karar verme, veri yönetimi, veriden değer üretme gibi hususlara yeteri kadar odaklanamama, altyapılarda karşılaşılan uyumsuzluklar, yönetimsel sıkıntılar, elde edilen çözümlerin beklenen düzeyde olmaması, sürekli değişime ve gelişime duyulan ihtiyaçlar bunlardan bazılarıdır.

Özellike son yıllarda çevreye duyarlılığın artması, yeşil enerji teknolojilerinin yaygınlaşması, doğaya saygılı çözümlere odaklanma, karbon sıfır hedefi, elektrikli araçların hızla yaygınlaşması ve bunların şarj edilebilmesi için istasyonların planlanması, kurulması, yaygınlaştırılması ve denetlenmesi, daha fazla enerji üretimine duyulan ihtiyaç, gelecek ile ilgili karşılaşılabilecek zorunlar, enerji fiyatlandırılması, lisanslı ve lisansız elektrik üretimine verilen teşvikler, yapılan düzenlemeler konuyu akıllı şehirlere getirmektedir.

Ülkemizin teknolojik ve mesleki açıdan gelişimi, değişimi ve ilerlemesi için çalışan EMO, kamu adına denetim, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerden gelen görev ve sorumluklarıyla Fenni Mesul olarak projelendirme – kurulum – işletme – belgelendirme – eğitim ve yetkilendirme faaliyetleriyle üyelerinin sektöre katkı sunmasına destek olmaktadır. EMO Ankara Şubesi “Elektrikli Araçlar” ve “Akıllı ve Yeşil Şehir Yönetimi’’ Komisyonlarının ortak çalışmalarıyla enerji politika yapıcıları, piyasa düzenleyicileri, dağıtım şebekesi operatörleri, şehir planlamacıları, akademisyenler, şarj teknolojisi geliştiricileri ve yatırımcıları, otomotiv endüstrisi ve meslek odaları bir araya getirilerek düzenlenen toplantılarda bu konu özelinde tüm paydaşları bir araya getirerek bu önemli alanın sağlıklı bir şekilde gelişimine katkı sunmak ve bu meslek alanlarının gelişimine katkılar sunmak için çalışmaktadır. Bu çalışmaları kapsamlı olarak planlayarak “Elektrikli Araçlar ve Akıllı Şehirler” çalıştay serisinin yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda bu çalıştay serisinin

 • Birincisi, 9 Mayıs 2023 tarihinde Ankara Kent Konseyi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile
 • İkincisi ”Elektrikli Araçların Şebekeye Entegrasyonu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığıyla Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde 31 Mayıs 2023 tarihinde,
 • Üçüncüsü ise 21 Haziran 2023 tarihinde OSTİM OSB ev sahipliğinde “Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonları ve Akıllı Şehirler: Standartlar-Teşvikler-Şarj Üniteleri-Kurulum-İşletme-Belgelendirme” konularını ele alarak değerlendirdik.

EMO Ankara Şubesi olarak Kamu–Üniversite–Sektör işbirliğine önem veriyor ve kullanıcılar, politika geliştiriciler, düzenleyiciler, planlayıcılar, karar vericiler, üreticiler dahil tüm paydaşları bir araya getirdiğimiz Çalıştay Serisinin dördüncüsünü farklı açılardan tartışmaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz.

“Elektrikli Araçlar ve Akıllı Şehirler”  çalıştay serisinin dördüncüsünü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konferans salonunda, Enerji Uzmanları Derneği işbirliği ve elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla kurulan EPDK Başkanlığı desteğiyle yapıyoruz.

Bu etkinlikte;

 • elektrikli araç ve şarj teknolojilerinin geliştirilmesinden üretilmesine ve yaygınlaştırılmasından denetlenmesine pek çok husus tartışılacak,
 • akıllı şehirlerin planlanmasından kurulmasına, yapıların sertifikalandırılmasından karbon piyasasına kadar yeni gelişmeler aktarılacak,
 • denetimden standartlara, yetkilendirmelerden belgelendirmelere yapılan düzenlemeler ile karşılaşılabilecek sorunlar tartışılacak,
 • gelecekte oluşabilecek veya karşılaşılacak olan riskler her yönüyle değerlendirilecek,
 • ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak yeni politikalar, stratejiler ve çözümler ortak akıl ile geliştirilecek,
 • meslek odası ve meslektaşlarımız açısından konu detaylı olarak ele alınacak, ve yeni meslek alanlarının Odamız bünyesinde oluşturulmasına katkılar sağlayacak bilgi birikimi oluşturulacak, ve
 • elde edilen tüm çıktılar ise kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Etkinliğimize katılım ücretsiz olup, taslak program ekte verilmiştir.

Tarih    : 15 Kasım 2023

Saat     : 09:30-18:30

Yer       : EPDK Konferans Salonu, Ankara

DÜZENLEME KURULU

 • EPDK Yöneticileri
 • EMO Ankara Şubesi YK Üyeleri
 • EMO Ankara Şube Komisyon Başkanları
 • Gazi Üniversitesi

DÜZENLEYENLER

 • EMO Ankara Şubesi
 • Enerji Uzmanları Derneği

DESTEKLEYEN

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE AKILLI ŞEHİRLER ÇALIŞTAY SERİSİ IV:

E-MOBİLİTE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SERTİFİKALANDIRMALAR

15 KASIM 2023

EPDK Konferans Salonu, Ankara

9:00-10:00 Kayıt

10:00-10:30 Açılış ve Protokol Konuşmaları

10:30-12:00  Oturum 1 – Türkiye’de Sürdürülebilir e-Mobilite

12:00 -12:15 Ara

12:15-13:45 Oturum 2– Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler

13:45-14:30  Öğle Yemeği Arası

14:30-16:00 Oturum 3 – Dijital Dönüşüm ve Enerji Altyapıları ve Güvenliği

16:00-16:15 Çay&Kahve Arası

16:15-17:45 Oturum 4 – Karbon Piyasası, Yeşil Sertifika ve YEK-G

17:45-18:00 Oturum 5 – Değerlendirmeler ve Kapanış

Çalıştayımıza sadece EMO üyeleri kayıt olabileceklerdir. Kayıt ücretsiz olup, kayıt yaptırmak zorunludur.

Kayıt için : https://emoarge.info/form/view.php?id=604857

Tarih    : 15 Kasım 2023

Saat     : 09:00-18:00

Yer       : EPDK Konferans Salonu, Ankara

Son Eklenen Haberler