Bağlantılar

Anasayfa / Bağlantılar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Rekabet Kurumu

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

Elektrik İşleri Etüt İdaresi

Elektrik Üretim A.Ş

Türkiye Petrolleri A.O.